psycholog

mediator

Bydgoszcz

Na życzenie – dojeżdżam do klienta

terapia

konsultacje
i porady

walka
ze stresem

rozwój
osobisty

mediacje

„Świata nie da się zmienić, ale zawsze można zmienić siebie.”
B. Rosiek

Szczegóły oferty

terapia
 • Terapia indywidualna
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna

Terapia to pomoc osobom zmagajacym się z różnymi problemami, polega ona na regularnym kontakcie miedzyludzkim. Służy zmianie, poprawie dobrostanu oraz rozwojowi relacji i umiejętności społecznych.

konsultacje i porady
Konsultacje i porady to doraźna forma pomocy psychologicznej.
Często wystarczy jedno spotkanie, podczas którego otrzymasz konkretną pomoc i wsparcie.
walka ze stresem
Walka ze stresem odbywa się podczas relaksacji, którą osiągniesz podczas stosowania odpowiednich technik relaksacyjnych.
rozwój osobisty
Rozwój osobisty to działania prowadzące do rozwoju siebie, do zmiany na lepsze we własnym tempie.
Nauczysz się lepiej zarządzać swoim czasem,komunikować się, motywować do działania i prezentować swoje mocne strony
mediacje
Mediacje to dobrowolny, poufny proces dochodzenia przez strony do rozwiązania konfliktu. W czasie mediacji szanuje się autonomię, a mediator jest neutralny i bezstronny.

Mediacje minimalizują koszty emocjonalne i finansowe oraz skracają znacząco czas osiągnięcia porozumienia stron.

więcej o mediacjach

O mnie

Nazywam się Aleksandra Lorenz.

Jestem psychologiem, mediatorem i nauczycielem.

Terapią, poradnictwem, walką ze stresem oraz rozwojem osobistym zajmuję się od wielu lat. Studia magisterskie na kierunku psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikat dyplomowanego mediatora zdobyłam przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

W pracy z klientem zapewniam poufność, rzetelność, bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście. Korzystam z różnych metod i technik oraz integruję podejścia psychoterapeutyczne. Dbam o zachowanie zasad kodeksu etyczno- zawodowego psychologa.

Praca z dziećmi i młodzieżą

 • ADHD
 • Zaburzenia zachowania
 • Lęki
 • Zaburzenia procesów poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja)
 • Dysleksja
 • Wczesne wspomaganie
 • Radzenie sobie ze stresem (relaksacja)
 • Podnoszenie i wzmacnianie samooceny
 • Mediacje rówieśnicze

Praca z dziećmi i młodzieżą

 • ADHD
 • Zaburzenia zachowania
 • Lęki
 • Zaburzenia procesów poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja)
 • Dysleksja
 • Wczesne wspomaganie
 • Radzenie sobie ze stresem (relaksacja)
 • Podnoszenie i wzmacnianie samooceny
 • Mediacje rówieśnicze

Praca z osobami dorosłymi

 • Nerwice i lęki
 • Depresja
 • Strata (żałoba, rozwód)
 • Problemy w związku
 • Zaburzenia osobowości
 • Uzależnienia
 • Radzenie sobie ze stresem (techniki relaksacyjne)
 • Rozwój osobisty (zarządzanie czasem, komunikacja, motywacja, autoprezentacja)
 • Wzmacnianie samooceny
 • Mediacje

Mediacje

Mediacje to dobrowolny, poufny proces dochodzenia przez strony do rozwiązania konfliktu. W czasie mediacji szanuje się autonomię, a mediator jest neutralny i bezstronny.

Mediator jest:

 • poufny
 • bezstronny
 • nie ocenia
 • nie narzuca rozwiązań
 • nie komentuje
 • nie nalega

Mediacje minimalizują koszty emocjonalne i finansowe oraz skracają znacząco czas osiągnięcia porozumienia stron.

Mediacje prowadzę w sprawach cywilnych w zakresie:

 • rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny
 • zaspokojenia potrzeb rodziny
 • ustalenia kontaktu z dzieckiem
 • sporów alimentacyjnych
 • podziału majątku wspólnego
 • podziału spadku
 • zadośćuczynienia
 • oraz w każdej innej sprawie zgodnej z prawem, jeśli strony i mediator wyrażą zgodę.

Mediacje

Mediacje to dobrowolny, poufny proces dochodzenia przez strony do rozwiązania konfliktu. W czasie mediacji szanuje się autonomię, a mediator jest neutralny i bezstronny.

Mediator jest:

 • poufny
 • bezstronny
 • nie ocenia
 • nie narzuca rozwiązań
 • nie komentuje
 • nie nalega

Mediacje minimalizują koszty emocjonalne i finansowe oraz skracają znacząco czas osiągnięcia porozumienia stron.

Mediacje prowadzę w sprawach cywilnych w zakresie:

 • rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny
 • zaspokojenia potrzeb rodziny
 • ustalenia kontaktu z dzieckiem
 • sporów alimentacyjnych
 • podziału majątku wspólnego
 • podziału spadku
 • zadośćuczynienia
 • oraz w każdej innej sprawie zgodnej z prawem, jeśli strony i mediator wyrażą zgodę.

Cennik

 • Terapia indywidualna – 90 zł/h /100 zł/h – z dojazdem/
 • Terapia par – 100 zł/h /110 zł/h – z dojazdem/
 • Konsultacje i porady – 90 zł/h /100 zł/h – z dojazdem/
 • Radzenie sobie ze stresem – 90 zł/h /100 zł/h – z dojazdem/
 • Mediacje – cena zależy od rodzaju mediacji oraz ilości osób biorących w niej udział.
Kontakt
tel. 600-27-37-17
email: aleksandrapar73@wp.pl

Gabinety

 • Bydgoszcz, ul. Wiosny Ludów 2a
 • Łochowo, ul. Jedlinowa 4

/na życzenie – dojeżdżam do klienta/

Napisz do mnie

4 + 7 =